Shop Mobile More Submit  Join Login
[Render/Photopack] #1 Krystal/Victoria F(x). by TouHynNe [Render/Photopack] #1 Krystal/Victoria F(x). by TouHynNe
Bullet; Red Render cut by me.
Bullet; Blue Stock collect by me.
Bullet; Yellow Please +fav + Comment if you download.
Bullet; Orange Watch if you Heart 
Bullet; Pink Please credit TouHynNe  if you use it.
Bullet; Black NO take out, sale or share,...if i not allow!! And remember that copyright by TouHynNe - is me!
Thanks for watching.
----
Bullet; Red Render cắt bởi tôi.
Bullet; Blue Stock do tôi tìm kiếm.
Bullet; Yellow Xin hãy +fav + Comment nếu bạn download chúng.
Bullet; Orange Watch tôi nếu bạn thích :'>
Bullet; Pink Hãy credit TouHynNe nếu bạn sử dụng chúng.
Bullet; Black Không đưa ra nơi khác, bán hoặc share,...dưới mọi hình thức nếu tôi không cho phép!! Và hãy nhớ rằng bản quyền thuộc TouHynNe - chính tôi!
Cảm ơn đã đọc.

Add a Comment:
 
:iconmin1510:
Min1510 Featured By Owner Edited 6 days ago  New member Student Interface Designer
Downloaded <333
Reply
:iconmiz98er:
Miz98er Featured By Owner Mar 18, 2015  New member  Traditional Artist
Thank's~
Reply
:iconvani2412:
Vani2412 Featured By Owner Feb 26, 2015
Downloaded <3
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Feb 26, 2015  Student Interface Designer
Okay <3
Reply
:iconenjoystyle:
enjoystyle Featured By Owner Feb 19, 2015  New member
Thanks♥
Reply
:iconvincy137:
Vincy137 Featured By Owner Jan 15, 2015
thanks for share! ^^
Reply
:iconthaovann:
thaovann Featured By Owner Dec 28, 2014  Student
xin
Reply
:iconalienismstrikes:
alienismstrikes Featured By Owner Dec 17, 2014  Student Interface Designer
thanksss!
Reply
:iconchirichiri:
ChiriChiri Featured By Owner Dec 3, 2014
Ths
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Sep 15, 2014  Student General Artist
xin <3
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Aug 5, 2014
cẢM ƠN NHA 
Reply
:icondoriimer:
Doriimer Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
chuẩn ghia :3
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
Nhìn thế thôi = ))
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner Jul 17, 2014
xin nha
Reply
:iconsuddenblink:
SuddenBlink Featured By Owner Jul 16, 2014  Hobbyist Interface Designer
Downloaded <3
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 16, 2014  Student Interface Designer
Ok <33
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 14, 2014
18+ Krystal và Victori ( F(x) ) trở thành 2 ca sĩ đầu tiên của Kpop bán dâm do sự chỉ đạo của đạo diễn cuồng dâm Tồ Hiến Nồn = )))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
*tát* xùy xùy
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 14, 2014
m sau làm diễn viên JAV :v
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Interface Designer
JAV là gì?
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 15, 2014
phim người lớn nhật bản = )))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Interface Designer
=_=
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 17, 2014
sao :v coi rồi sướng mắt nhóe :v
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 17, 2014  Student Interface Designer
:v m coi rồi hả sao biết
Reply
(1 Reply)
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
vãi 18+ má = ))))))))))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
hết 18+ rồi mé = ))
Mà sung sướng quá sau bao nhiêu lâu T^T (5-6 tháng rồi) từ hồi cái cover cmsn đến giờ em mới được chụy bón comt art 1 lần~ T^T huhuhuhu
Reply
:iconbonsociu009:
bonsociu009 Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
vãi mé = )))
qua bên zing 8 nè -.-
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
ok ok = )) 
Reply
:iconyui-midotaka-tan:
Yui-Midotaka-tan Featured By Owner Jul 13, 2014
- Cut đẹp vcl = ))))))))))))))))))))))))))))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
Cut tóc khó vcl = ))) mà nhìn nhỏ nhỏ đẹp thế thôi chứ phóng to ra xấuchetme
Reply
:iconyui-midotaka-tan:
Yui-Midotaka-tan Featured By Owner Jul 14, 2014
- Tóc lòa xòa vậy tất nhiên khó cut, nếu là ta thì ta chẳng kiên trì như thím đâu :v Nổi khùng lên vì mớ tóc rồi ấy chứ :v
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
Mấy cái lòa xòa ta cut nhanh lắm = ))) mà cái này khó hơn, tại tóc nó bị làm mờ, thành cục vô nên khó. 
Mà khó nhất cái đoạn cầm brush đi vẽ lại mấy chỗ tóc bị hỏng ấy =_= đoạn ấy mới đắng lòng
Reply
:iconyui-midotaka-tan:
Yui-Midotaka-tan Featured By Owner Jul 14, 2014
- Thím đã có cống hiến vì nghệ thuật :v 
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 14, 2014  Student Interface Designer
- :v mắc ói quá, có 2 đứa down
Reply
:iconyui-midotaka-tan:
Yui-Midotaka-tan Featured By Owner Jul 15, 2014
- Một trong hai đứa đó là ta nè = )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Interface Designer
Xạo xạo = )) mi đâu down đâu, lúc mi comt ở đây mi vẫn chưa down nháaaaaaaaaaa
Reply
(1 Reply)
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner Jul 13, 2014  Hobbyist Interface Designer
xin
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
Tự nhiên~
Reply
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner Jul 14, 2014  Hobbyist Interface Designer
ok
Reply
:iconkimtaeyeon3403:
kimtaeyeon3403 Featured By Owner Jul 13, 2014
- Bạn ơi, pack này sao chứa tính chất 18+ vại? '-'
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
Lỡ tay nhấn Yes thôi bạn = )) thorry thorryyy
Reply
:iconhyejul:
HyeJul Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Artist
- Không có hình c ạ :v
Reply
:iconnganbadao:
nganbadao Featured By Owner Jul 13, 2014
bạn bấm vào "Dislay This Deviation Anyway" thử đi
sr đã chen ngang 
#n-q-đ
Reply
:icontouhynne:
TouHynNe Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
Máy chị đang nhiên nhảy á e~ Nó đăng lúc chị chưa chỉnh cái chỗ có nội dung 18+ á, thế nên nó đăng yes đại, có hình rồi ~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 13, 2014
File Size
9.1 MB
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,361 (3 today)
Favourites
123 (who?)
Comments
54
Downloads
234
×